Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Knihovna Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS)

PhDr. Kateřina Brožová
Fügnerovo náměstí 1866/5, přízemí
P.O. Box 12
120 21 Praha 2

Telefon:                     221 507 951
E-mail:                       brozova@nipos.czknihovna@nipos.cz
On-line katalog:       knihovna.nipos.cz
Webové stránky:      www.nipos.cz

Veřejná knihovna NIPOS vznikla v roce 1991 a částečně navázala na zrušenou knihovnu Ústavu pro kulturně výchovnou činnost. Jedná se o knihovnu se specializovaným fondem zaměřeným především na publikace z oborů společenských věd. Převažují zde knihy zejména z oblasti kultury a  neprofesionálního umění – divadlo, hudba a sborový zpěv, tanec, dramatická výchova, výtvarné umění, kulturní politika a statistika kultury.

Z bývalé knihovny Masarykova lidovýchovného ústavu pocházejí unikátní stará periodika a publikace týkající se osvětové činnosti, pedagogiky, historie kultury a statistiky vydávané v 19. století  a první polovině 20. století.

Na internetu je k dispozici on-line katalog s 16 000 knihovními jednotkami. Knihovna je členem Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí (SIBMAS) a ve Sdružení knihoven ČR (SDRUK).

Divadelní fond

Knihovna shromažďuje literaturu pro činoherní a loutkářské soubory (scénáře), které zahrnují divadelní hry pro děti i dospělé, také se zaměřuje na publikace k dramatické výchově.

Hudební fond

Unikátní hudební fond je zaměřený pouze na notové materiály pro sborový zpěv (sbory dětí, mládeže, dospělých a seniorů) a rovněž na sólový zpěv. Obsahuje více než 5 000 hudebnin a přes 15 000 jednotlivých skladeb. Najdete zde koncertantní sborové skladby významných českých autorů 20. století (Petr Eben, Ilja Hurník, Ctirad Kohoutek, Zdeněk Lukáš, Otmar Mácha, Bohuslav Martinů, Věroslav Neumann, Jiří Teml ad.), výběr ze skladeb zahraničních autorů i lidové písně a jejich vícehlasé úpravy. Sbírková činnost notového materiálu pokračuje dále a je otevřena všem případným dárcům.

Odborné konzultace k hudebnímu fondu poskytuje PhDr. Jan Pirner:

Telefon:                     778 702 495
E-mail:                       pirner@nipos.cz