Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Knihovna Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě

Knihovna Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě
Českobratrská 40, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

tel.: +420 596 112 007 kl. 203
e-mail: knihovna.jkgo@centrum.cz

Charakteristika 
Knihovna JKGO je knihovna neveřejná, určená především studentům a pedagogům školy. Knihovní fond čítá cca 30000 svazků. Největší část fondu tvoří hudebniny, dále pak knihy zaměřené převážně na umění, menší část audiovizuální dokumenty.