Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Knihovna JAMU

Zřizovatel
Janáčkova akademie múzických umění, Beethovenova 2, 662 15 Brno

Adresa
Knihovna JAMU, Novobranská 3, 602 00 Brno

Kontakty
webové stránky: www.jamu.czhttp://knihovna.jamu.cz
email: knihovna@jamu.cz

 Vedoucí knihovny: PhDr. Romana Kasperkevičová
e-mail: kasperkevicova@jamu.cz, tel. 542 592 200
Zástupce vedoucí: Božena Kalousková
e-mail: kalouskova@jamu.cz, tel. 542 592 205

Provozní doba
Půjčovna a studovna: po., st. 9.00 – 18 h., út., čt. 9 – 17 h., pá. 9 -15 h.
tel. 542 592 204

Charakteristika knihovního fondu
Vysokoškolská knihovna JAMU slouží primárně akademické obci JAMU a také odborné veřejnosti. Knihovní fond tvoří 125.582 (k 31.12.2023) knihovních jednotek. Obsahová skladba fondu koresponduje se studijními programy hudební a divadelní fakulty (hudební, dramatická a taneční umění). Základem fondu je odborná  hudební, divadelní a taneční literatura, dále literatura z oborů umění, filmu, literatury, estetiky, filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, dále próza a poezie, operní libreta, jazykové učebnice a slovníky; hudebniny (partitury, klavírní výtahy, skladby pro jednotlivé nástroje); CD, DVD a videokazety, gramofonové desky; časopisy (45 odebíraných titulů, celkem 322 titulů, k 31.12.2022). Součástí fondu jsou vysokoškolské kvalifikační práce. Zařazeny jsou výtisky veškeré produkce Edičního střediska JAMU.

Služby a vybavení knihovny

Knihovní systém Aleph. Služby výpůjční, MVS, MMVS, tisk, kopírování. Ve studovně je k dispozici 8 počítačů s přístupem k Internetu a je tam dostupná síť wi-fi sítí. K dispozici je reprodukční a audiovizuální technika.

Knihovna zajišťuje přístup k profesionálním oborovým elektronickým informačním zdrojům (EIZ), volně dostupným databázím a licencovaný přístup k citačnímu manažeru CitacePro.

V rámci informačního vzdělávání jsou poskytovány pro obě fakulty vstupní lekce pro studenty 1. ročníků, seminář pro doktorandy, individuální konzultace při vyhledávání literatury k VŠKP (včetně formální stránky těchto prací) a vyhledávání v EIZ.

Knihovna se podílí na agendě zajišťování pronájmu nebo nákupu orchestrálních materiálů pro studijní uměleckou činnost, např. koncerty, muzikály, operní inscenace Komorní opery JAMU.

Ve studovně jsou pořádány výstavky k literárním výročím nebo tradicím, informace o knihovně jsou také na Facebooku a Instagramu.

Součástí knihovny je Fond umělecké dokumentaceˇ (FUD), který uchovává dokumentaci umělecké činnosti JAMU od r. 1949 – probíhá její průběžná digitalizace. Činnost FUD je zakotvena ve Směrnici o umělecké dokumentaci činnosti JAMU.