EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Knihovna JAMU

Zřizovatel
Janáčkova akademie múzických umění, Beethovenova 2, 662 15 Brno

Adresa
Knihovna JAMU, Novobranská 3, 602 00 Brno

Kontakty
webové stránky: www.jamu.czhttp://knihovna.jamu.cz
email: knihovna@jamu.cz

 Vedoucí knihovny: PhDr. Romana Kasperkevičová
e-mail: kasperkevicova@jamu.cz, tel. 542 592 200
Zástupce vedoucí: Božena Kalousková
e-mail: kalouskova@jamu.cz, tel. 542 592 205

Provozní doba
Půjčovna a studovna: pondělí – čtvrtek 10 – 18 hod., pátek 10 – 16 hod.
tel. 542 592 204

Charakteristika knihovního fondu
Vysokoškolská knihovna JAMU slouží primárně akademické obci JAMU a také odborné veřejnosti. Knihovní fond tvoří 107.604 knihovních jednotek. Obsahová skladba fondu koresponduje se studijními programy hudební a divadelní fakulty (hudební, dramatická a taneční umění). Základem fondu je odborná  hudební, divadelní a taneční literatura, dále literatura z oborů umění, filmu, literatury, estetiky, filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, dále próza a poezie, operní libreta, jazykové učebnice a slovníky; hudebniny (partitury, klavírní výtahy, skladby pro jednotlivé nástroje); CD, DVD a videokazety, gramofonové desky; časopisy (50 titulů). Součástí fondu jsou vysokoškolské kvalifikační práce. Zařazeny jsou výtisky veškeré produkce Edičního střediska JAMU.

Služby a vybavení knihovny
Knihovní systém Aleph – OPAC. Služby výpůjční, rešeršní, MVS, MMVS, kopírování. Ve studovně je k dispozici 5 počítačů s přístupem k Internetu a je tam dostupná síť wi-fi, dále kopírovací stroj, DVD a CD přehrávače, přehrávač videokazet a gramofon. Další počítače a skener se nachází ve vedlejší celoškolské multimediální studovně (po-čt 10 – 20 hod, pá 10– 16 hod.). Knihovna poskytuje v rámci informačního vzdělávání vstupní lekce pro studenty 1. ročníků a individuální konzultace při vyhledávání literatury k VŠKP, včetně formální stránky těchto prací.

Knihovna se podílí na agendě pronájmu nebo nákupu orchestrálních materiálů pro koncertní činnost a činnost Komorní opery JAMU.

Součástí knihovny je Fond umělecké dokumentace, který uchovává dokumentaci umělecké činnosti JAMU od r. 1949 – probíhá průběžná digitalizace.

Knihovna zajišťuje přístup k profesionálním oborovým elektronickým databázím a volně dostupným databázím (portál Umění online).