Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Knihovna HAMU

Adresa
Knihovna HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1

Kontakty
webové stránky: http://www.amu.cz/cs , http://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/

Vedoucí knihovny: MgA. Elvíra Němečková Ph.D.
e-mail: elvira.nemeckova@amu.cz  tel. 234 244 193

Provozní doba
po – čt 10.00 – 17 h, pá 10 –13 h
tel. 234 244 114

Charakteristika knihovního fondu
Vysokoškolská knihovna HAMU slouží především akademické obci HAMU a také odborné a širší veřejnosti. Knihovní fond tvoří 127 000 knihovních jednotek (k 31.12.2019) Obsahová skladba fondu respektuje studijní programy hudební a taneční fakulty. Základem fondu je odborná hudební a taneční literatura, dále literatura z oborů umění, estetiky, filosofie, pedagogiky, operní libreta; hudebniny (partitury, klavírní výtahy, skladby pro jednotlivé nástroje); CD, DVD, gramofonové desky; časopisy (25 titulů). Součástí fondu jsou vysokoškolské kvalifikační práce