Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Knihovna FAMU

Adresa:

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta – Knihovna FAMU

Smetanovo nábřeží 2

116 65 Praha 1

Kontakty:

webové stránky: https://www.famu.cz/cs/fakulta/knihovna/

email: knihovna.famu@famu.cz

Vedoucí knihovny: Mgr. Eliška Mlynáriková

e-mail: eliska.mlynarikova@famu.cz, tel. 234 244 312

Provozní doba:

po, út, čt 10-18, st 10-20, pá 10-14

tel. 234 244 313

Charakteristika knihovního fondu

Vysokoškolská knihovna slouží primárně akademické obci FAMU a také odborné a širší veřejnosti (bez nutnosti registrace, pouze prezenčně). Knihovní fond tvoří 44982 (k 31.12.2020) knihovních jednotek. Obsahová skladba koresponduje se studijními programy jednotlivých kateder Filmové a televizní fakulty. Základem fondu je česká a zahraničníodborná literatura a skripta z oblasti teorie, techniky, dějin filmu a fotografie, dramaturgie a scenáristiky, odborné časopisy (23 titulů) a vysokoškolské kvalifikační práce. Doplňující část tvoří literatura dalších souvisejících oborů – společenských věd, výtvarného umění, literární teorie a historie, divadla, hudby, obecných dějin a dále je zastoupena i beletrie a filmové scénáře. Významnou součástí knihovny je rozsáhlý interní fond audiovizuálních dokumentů (videokazety, DVD, Blu-ray, videosoubory) který mapuje dějiny světové i domácí kinematografie. Téměř celý fond knihovny je uložen ve volném výběru.