Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Knihovna divadelní vědy FF UK

nám. Jana Palacha 2
110 00 Praha 1
místnost č. 408

telefon: 221 619 226

Pracovníci knihovny (divadelní část): Mgr. Magdalena Jacková, Mgr. Martina Musilová
Pracovníci knihovny (filmová část): Tereza Moravcová, Alina Akhmetshina

Provozní doba v letním semestru 2003

Pondělí 17:30-19:00
Úterý 17:30-19:00
Pátek 10:00-12:30
Aktuální provozní doba na dv.ff.cuni.cz

Charakteristika

Knihovna divadelní vědy FFUK patří k menším školním knihovnám. Je určena především studentům katedry divadelní vědy a dále studentům Filosofické fakulty UK. V omezené míře (prezenčně) ji mohou využívat i ostatní čtenáři. V roce 2001 došlo k rozdělení knihovny na část divadelní a filmovou. V posledních třech letech divadelní část z kapacitních důvodů zhruba o pětinu zeštíhlela. Nyní dochází k elektronickému sepisování všech školních prací, aby mohly být následně vystaveny na webu. Dlouhodobou vizí je hloubková revize knihovního fondu a jeho digitalizace.

Fond knihovny divadelní vědy FF UK

Knihy – knihovna čítá cca 6 000 svazků (+ asi 2 000 filmové literatury), z nichž se zhruba 80% půjčuje studentům FF UK absenčně. Pouze prezenčně jsou k dispozici knížky příručkového charakteru a vzácné tisky.
Školní práce – nejvýznamnější součást knihovního fondu. Nyní čítá cca 200 diplomových, habilitačních a disertační prací a na 2 000 seminárních prací. Vše se půjčuje výhradně prezenčně.
Časopisy – nyní knihovna pravidelně odebírá časopisy Divadelní noviny, Divadelní revue, Estetika, Kritická příloha RR, Loutkář, Svět a divadlo, Taneční listy, Taneční zóna; ze zahraničních The Drama Review a Slovenské divadlo. Časopisy se půjčují pouze prezenčně.