Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Knihovna DAMU

Akademie múzických umění v Praze
Divadelní fakulta – knihovna DAMU
Karlova 26
116 65 Praha 1

Kontakty
telefon: 234 244 213 (půjčovna), 234 244 228 (vedoucí)
e-mail: knihovna.damu@damu.cz
webové stránky: https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/

Vedoucí knihovny: Mgr. Iveta Davidová, Ph.D.
Pracovníci knihovny:

Mgr. Petra Honsová, Ph.D.

Mgr. Jiří Růžička

MgA. et Mgr. Simona Kysilková Šnajperková

Otevírací hodiny
Pondělí – čtvrtek 10:00 – 17:00
Pátek 10:00 – 13:00

Charakteristika
Knihovna DAMU je vysokoškolská knihovna a součást Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Fond knihovny DAMU čítá cca 37 tis. jednotek odborné divadelní literatury (včetně diplomových prací absolventů DAMU a habilitačních prací pedagogů DAMU), jakož i speciální divadelní encyklopedie a encyklopedie dalších uměleckých oborů, knihy a skripta o divadelní teorii, kritice a historii, divadelním marketingu a managementu, scénografii, herectví, loutkářství, pedagogice, divadelní hry, odborné časopisy, videokazety, DVD, Blue-Ray, CD, MC a CDROMy a LP s divadelní nebo příbuznou tématikou. Výběr rozšiřují publikace s divadelní tématikou úzce související, zejména z oborů dějiny umění, poesie a próza, literární historie a teorie, obecné dějiny, filosofie, psychologie, malířství, sochařství apod.

V Knihovně DAMU je možno zakoupit si odborné publikace a skripta vydané Nakladatelstvím AMU a nakladatelstvím KANT, edice Disk.

Veřejnosti je přístupný celý fond Knihovny DAMU pouze k prezenčnímu studiu ve studovně.