Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Knihovna a archiv Slováckého divadla

Knihovna a archiv Slováckého divadla
Tyršovo náměstí 480, 686 12 Uherské Hradiště

kontaktní osoba: Mgr. Hana Hložková
tel.: +420 572 551 346, +420 572 557 720
e-mail: dramaturgie@sd.uh.cz
web: http://www.slovackedivadlo.cz

Charakteristika 
Knihovna a archiv Slováckého divadla slouží zejména k potřebám interním, přestože jsou jejich služby v poslední době vyhledávány nejen divadelními historiky a studenty, ale také amatérskými divadelníky anebo pedagogy některých středních škol v regionu. Pracoviště se nachází v bezprostřední blízkosti budovy Slováckého divadla – na ulici Velehradská tř. 244. Pro knihovnu a archiv není vyhrazen samostatný pracovník, tradičně zůstává „břemenem“ dramaturgů či interních režisérů.

Badatelské služby 
Po dohodě s kontaktní osobou.