Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Knihovna a archiv Centra experimentálního divadla v Brně

Zelný trh 9
602 00 Brno
Tel. : 542 123 432, 542 211 630, l. 132
Fax: 542 210 200
E-mail: knihovna@ced-brno.cz
http://www.ced-brno.cz

Knihovna byla vybudována v letech 1996-1997 souběžně s archivem Divadla Husa na provázku a archivem CED, pro veřejnost otevřená od prosince 1997.

Fond obsahuje více než 4500 svazků teatrologické literatury, literatury z příbuzných oborů, divadelní hry, periodika, beletrie a také scénáře a programy DHNP. K dispozici je i fond programů divadelních festivalů z více než 20 zemí. Archiv DHNP uchovává dokumentaci k 200 realizovaným inscenacím (scénáře, programy, výstřižky, videokazety, plakáty), paradivadelním akcím a zájezdům divadla.

Otvírací doba knihovny a archivu

úterý, pátek (9:00-12:00) a čtvrtek (9-15).

Návštěva mimo tyto termíny je možná po předcházející telefonické či mailové domluvě.

Fondy

Knihovní fond: více než 4500 svazků teatrologické literatury, literatury z příbuzných oborů, divadelních her, periodik, beletrie a také scénářů a programů DHNP zpracovaných v KP systému.
Pozůstalost dr. Josefa Matějáka (2000 sv. převážně dramatických textů prozatím zpracovaných v T-602).
Fond programů divadelních a tanečních festivalů z více než 20 zemí.

Archiv CED

Dokumentace akcí pořádaných CED (představení hostujících divadel, výstav, přednášek a koncertů).
Archiv Divadla Husa na provázku
Archiv Divadla U stolu
Archivy obou divadel obsahují scénáře, programy, výstřižky, fotografie, plakáty a videokazety k inscenacím, v případě DHNP i k paradivadelním akcím a zájezdům.
Částečně archiv HaDivadla a Studia Dům.

Částečně archiv platformy Terén (vznik v roce 2019)