Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Dokumentační centrum dramatických umění FF UP

Dokumentační centrum dramatických umění FF UP

Zřizovatel

Katedra divadelních a filmových studií, FF UP Olomouc

Adresa

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, 771 47 Olomouc

Kontakty

Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Štefanides

jiri.stefanides@upol.cz, tel. 585 633 421

Dokumentátorka: Mgr. Anna Gáborová

anna.gaborova@upol.cz, tel. 585 633 437

Provozní doba

Pondělí – pátek, 8.00 – 16.00 hodin

Charakteristika

Odborné pracoviště Katedry divadelních a filmových studií (založeno v roce 1995). Studenti zde získávají základní dovednosti při zpracování a ukládání divadelních a filmových pramenů podle muzejních principů. V Dokumentačním centru se dále nachází příruční knihovna, studovna s časopisy z oblasti divadla, rozhlasu a filmu a videotéka se záznamy divadelních představení a filmové tvorby.

Sbírkové fondy

V depozitáři jsou uloženy pozůstalosti divadelních režisérů Radima Kovala, Františka Čecha (v obou případech včetně režijních knih) a Jiřího Svobody, dále loutkáře Františka Štěrby a dalších olomouckých divadelníků Václava Brtny a Bohumila Holinky. Ve zpracování je obsáhlá pozůstalost rozhlasového režiséra Josefa Henkeho, průběžně je budován archiv dramatika a režiséra Davida Drábka. Je zde uložen kompletní archiv Divadla Tramtarie Olomouc (2005 – 2015), dokumentace Moravského divadla Olomouc a ostravských divadel.  Sbírky k dějinám německojazyčného divadla na Moravě a ve Slezsku zahrnují prameny zejména k představením v Moravské Ostravě, Moravské Třebové, Olomouci, Prostějově, Svitavách, Šternberku, Šumperku a Těšíně a odbornou knihovnu. Je zde instalován elektronický soupis repertoáru a členstva městského divadla v Olomouci v letech 1770–1920. V depozitáři se nachází také fond pramenů k historii netradičních divadelních souborů, profesionálních i amatérských, působících na Moravě a ve Slezsku. Sbírkové fondy obsahují kolem 10 000 evidovaných jednotlivostí.

Výsledky výzkumu jsou vkládány do databáze mistopismoravy.cz, která je nastavena jako divadelní místopis Moravy a Slezska.

Příruční knihovna obsahuje kolem 2000 svazků divadelní a filmové literatury (hlavní fond odborné literatury je součástí Univerzitní knihovny UP) a starších ročníků odborných časopisů. Je zde uloženo na 700 diplomových, dizertačních a habilitačních prací.

Videotéka obsahuje asi 10 300 CD a DVD záznamů z větší části filmové tvorby, ale také divadelních představení, dále videodokumenty divadelních přehlídek apod.

Knihovna, časopisy a videotéka slouží výhradně přípravě studentů a potřebám pedagogů. Zpracované sbírkové fondy jsou zpřístupněny odborné veřejnosti.