Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Centrum pro výzkum performativity

Zřizovatel

Katedra divadelních a filmových studií, FF UP Olomouc

Adresa

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, 771 47 Olomouc

Kontakty

Vedoucí: Mgr. Lukáš Kubina, Ph.D.

lukas.kubina@upol.cz  tel. 585 633 432

Knihovnice:

Bc. Natallia Skarynka

natallia.skarynka01@upol.cz

Veronika Lipmanová

veronika.lipmanova01@upol.cz

Provozní doba LS 2022

ÚT: 13.30 – 16.30

ST: 13.15 – 14.45

ČT: 18.30 – 20.30

Charakteristika

Centrum pro výzkum performativity při Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci je platformou pro mezioborový výzkum divadelnosti a performativity. Sdružuje badatelky a badatele z různých institucí a různého oborového zázemí, vydává publikace, pořádá workshopy a další formy mezioborové diskuze, která bude směřovat k etablování performativních metodologií v českém teatrologickém výzkumu i mimo něj.

Uvedenému cíli odpovídá také činnost knihovny, která funguje jako studovna a badatelna pro studující a širokou odbornou veřejnost zabývající se výzkumem performativity. Knihovna a archiv Centra pro výzkum performativity navazuje na dlouholeté působení Dokumentačního centra dramatických umění FF UP, v rámci kterého mj. vznikla databáze Divadelní místopis Moravy a Slezska: divadelnimorava.upol.cz. Díky tomu disponuje příruční knihovnou s monografiemi a časopisy z oblasti divadla, rozhlasu a filmu (hlavní fond odborné literatury je součástí Univerzitní knihovny UP), videotékou se záznamy divadelních představení, videodokumenty divadelních přehlídek a širokou databází českých i zahraničních filmů. Videotéka obsahuje na 10 tisíc audiovizuálních záznamů.

Dlouhodobým cílem knihovny a archivu Centra pro výzkum performativity je vytvářet specializovanou knihovnu zaměřenou na oblast teorie performativity, metodologie výzkumu performativity a divadelnosti a obecně performance art. Tento záměr je naplňován také vytvářením databáze audiovizuálních záznamů zaměřených na mezní divadelní formy, akční umění, ale i na události z mimoestetické oblasti (politická, sportovní a náboženská kulturní představení, folklorní festivity, moderní slavnosti a další rituálu podobná představení).

Sbírkové fondy

V depozitáři se nachází fond pramenů k historii netradičních divadelních souborů, profesionálních i amatérských, působících na Moravě a ve Slezsku. Jsou zde uloženy také pozůstalosti divadelních režisérů Františka Čecha (v obou případech včetně režijních knih) a archiv dramatika a režiséra Davida Drábka. Je zde uložen také kompletní archiv Divadla Tramtarie Olomouc a dokumentace ostravských divadel.

Podstatnou část sbírkové činnosti představují audiovizuální, vizuální a auditivní dokumenty pořízené v rámci terénního výzkumu kulturních představení realizovaného na Katedře divadelních a filmových studií FF UP.