Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Divadlo J. K. Tyla

Sedláčkova 2
301 00 Plzeň

telefon: 378 038 187
fax: 377 220 919

e-mail: archiv@djkt-plzen.cz
Internet: http://www.djkt-plzen.cz
Kontaktní osoba: Šárka Čermáková cermakova@djkt-plzen.cz

Hodiny pro veřejnost: Po – Pá 8:00 – 11:00, 13:00 – 14:30

Charakteristika

Základním poslání je zajišťovat veškerý provozní materiál pro všechny soubory divadla, což v našem případě znamená operu, operetu, činohru a balet. Dále shromažďovat a zpracovávat veškeré nové materiály, udržovat stávající materiály v dobrém stavu, zajišťovat notografické práce.

Fond hudebních materiálů – obsahuje kompletní hudební materiály, předehry, jednotlivé separáty, inscenační skladby
Fond divadelních textů – činoherní, operetní, operní libreta česká i zahraniční
Fond odborné divadelní literatury – divadelní časopisy, uměnovědná, teatroligická a naučná literatura česká i zahraniční
Fond plakátů – vázané i nevázané
Fond výstřižkový – je dělen na jednotlivé inscenace, koncerty, zájezdy, festivaly a jednotlivce
Fond fotografií – obsahuje negativy od roku 1950 vynikající divadelní fotografky paní Věry Caltové, soubory fotografií jednotlivých inscenací, fotografie divadelních budov a jednotlivých provozů, fotografie jednotlivců