Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Cirqueon – dokumentace

Cirqueon – knihovna a dokumentační centrum

Vlastislavova 603/11 
140 00 Praha 4 – Nusle
kontaktní osoba: Veronika Štefanová
e-mail: veronika@cirqueon.cz
web: http://www.cirqueon.cz

Otevírací doba pro veřejnost:
pondělí 10:00-16:00

Přístup do knihovny a dokumentace (včetně úředních hodin) je možný po předchozí domluvě s Veronikou Štefanovou na veronika@cirqueon.cz nebo na +420 603 507 869.

Výpůjčky všech materiálů lze uskutečnit pouze prezenčně a v úředních hodinách.

Charakteristika

Cirqueon – knihovna a dokumentační centrum je odborná veřejná knihovna úzce tematicky zaměřená na cirkusová umění. Obsahem stále se rozšiřujícího fondu jsou dokumenty (knihy, online publikace, plakáty, programy, ročenky a DVD) obsahující informace o tradičním i novém cirkuse, jak z oblasti historie cirkusu, tak i teorie, kritiky, estetiky a pedagogiky. Knihovna je určena pro širokou veřejnost, ale stejně tak poskytuje informační servis badatelům z uměnovědných oborů, kulturním žurnalistům, studentům uměleckých škol a jiným nadšencům.

Cirqueon – knihovna a dokumentace se skládá ze čtyř částí:

Knihovna – knihovní fond představují publikace z oboru historie, teorie, kritiky a vzdělávání tradičního i nového cirkusu i publikace s přesahem k jiným uměleckým druhům (výtvarné umění, divadlo, hudba) a dalším společenským oblastem (sociální cirkus, sport). Knihovní fond online publikací je dostupný k přečtení a ke stažení na www.cirqueon.cz/cs/knihovna. Publikace jsou psány v různých světových jazycích, v současnosti fond knihovny obsahuje dokumenty v češtině, angličtině, francouzštině, španělštině a chorvatštině. Součástí fondu knihovny jsou i časopisy s cirkusovou tematikou (v současné době najdete v knihovně francouzský časopis Strada a španělský časopis Zirkolika).

Dokumentace – obsah fondu dokumentace je soustřeďován pouze k novému cirkusu. Obsahuje programy českých i zahraničních inscenací a festivalů, tiskové zprávy a propagační materiály jednotlivých českých i zahraničních souborů nového cirkusu.

Videotéka – obsahuje záznamy celých inscenací i pouhých trajlerů k inscenacím českých i zahraničních souborů.

Sbírka plakátů – dvanáct plakátů uložených ve sbírce jsou kopie českých cirkusových plakátů z 50., 60. i 70. let XX. století v originálním barevném formátu.

Služby a vybavení knihovny

Knihovní systém Verbis firmy KP-SYS, online katalog, kopírování. Ve studovně je k dispozici 1 počítač s přístupem k internetu a DVD a CD přehrávač. Knihovna poskytuje individuální konzultace při vyhledávání literatury a jiných podkladů týkajících se odborného výzkumu nebo i jen pouhého zájmu badatele.