Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Archiv Národního divadla v Praze

Korespondenční a oficiální adresa
Archiv Národního divadla
Ostrovní 1
112 30 Praha 1

Adresa sídla Archivu Národního divadla
Anenský areál
Anenské nám. 2
Praha 1

Tel:
224 902 600 – Josefina Panenková, vedoucí (veškeré činnosti archivu)
224 902 601 – Marie Hradecká, archivářka (monitoring tisku, fond zájezdů, statistiky)
224 902 604 – MgA. Andrea Kunešová, archivářka (fond fotografií a výtvarných návrhů)
224 902 554 – PhDr. Tomáš Vrbka, archivář (Státní opera Praha, Velká opera 5. května, Nové německé divadlo)
224 902 602 – Jana Strnadová (knihovnice)

e-mail:
j.panenkova@narodni-divadlo.cz
m.hradecka@narodni-divadlo.cz
a.kunesova@narodni-divadlo.cz
t.vrbka@narodni-divadlo.cz
j.strnadova@narodni-divadlo.cz

web:

www.narodni-divadlo.cz
http://archiv.narodni-divadlo.cz

www.archivNDknihovna.cz

Pro veřejnost je archiv otevřen každé pondělí a čtvrtek 9.00–17.30 hod. Návštěvu je nutné předem domluvit na adrese j.panenkova@narodni-divadlo.cz

Sbírkové fondy

Fond knižní: cca 36 000 ks.

Složení: teatrologická, uměnovědná, populárně-naučná literatura, výtvarné publikace, beletrie budovaná s ohledem na divadelní činnost autorů, divadelní a uměnovědné časopisy. Nejcennější je fond divadelních her (cca 10 000 ks) včetně rukopisných a strojopisných.

Fond fotografií: cca 82 000 ks.

Složení: fotografie z inscenací ND, civilní fotografie uměleckých pracovníků, fotografie divadelních budov, fotografie ze zájezdů ND, fotografie inscenací Velké opery 5. května, Státní opery Praha.

Fond videotéky: 

Ve spolupráci s videostudiem ND záznamy inscenací cca od roku 1990.

Fond scénických a kostýmních návrhů: cca 4 000 ks.

Zastoupeni tito výtvarníci: N. Benois, C. Bouda, Brioschi-Burghardt-Kautský, V. H. Bruner, J. Čapek, P. Dillinger, A. Edel, F. Emler, B. Feuerstein, O. Filipi, J. Frejka, J. M. Gottlieb, A. Heythum, V. J. Hnízdo, V. Hofman, L. Hradský, A. V. Hrska, E. Chvalovský, J. Jelínek (cca 1000 ks), V. Kašlík, O. Kerhart, J. Kroha, J. Kropáček, L. Kubeš, F. Kysela, J. Lada, A. Ladová, K. Liška, L. Mandaus, P. Matásek, O. Mrkvička, F. Muzika, J. Novák, V. Oliva, A. Paderlík, M. Pokorný, R. Polák, E. Prampolini, Z. Rossmann, Z. Rykr, J. Skalický, Z. Sklenář, J. Sládek, L. Sutnar, K. Svolinský, J. Šálek, K. Šimůnek, K. Štapfer, M. Štěpánek, J. Šváb, F. Tichý, E. Tomek, J. Trnka, F. Tröster, Z. Tůma, K. Vaca, L. Vojířová,  M. Urvancov, V. Vích, J. Vopršal, A. Wachsmann, A. Wenig, J. Wenig, F. Zelenka, J. Zrzavý.

Fond divadelních cedulí a plakátů:

Svázané konvoluty divadelních cedulí ND od roku 1883 do současnosti – chronologie, od roku 1945 též tematicky uspořádané, též konvoluty cedulí SOP (1992-2011). Písmové a výtvarné plakáty vztahující se k repertoáru ND.

Fond výstřižkový:

Výstřižky k inscenacím ND a SOP, jednotlivcům, zájezdům a věcná tématika.

Fond osobních archivů a pozůstalostí:

Pozůstalosti či části pozůstalostí Václava Bednáře, Ladislava Boháče, Roberta Brocka, Marie Budíkové, Josefa Matěje Gottlieba, Růženy Gottliebové, Evy Herrmannové, Vlasty Chramostové (osobní archiv z roku 2010, pozůstalost z roku 2020), Jana Konstantina, Dagmar Ledecké, Jaroslava Marvana, Růženy Maturové, Antonie Nedošínské, Ladislava Peška, Jaromíra Pleskota, Marcela Pokorného, Jaroslava Průchy, Jana Skalického, Luby Skořepové, Štěpánky Štěpánové, Hanuše Theina, Marie Tomášové (osobní archiv), Jaroslava Vojty, Blanky Waleské, Václava Zítka, Viléma Zítka.

Fond výtvarného umění: 

Obrazy, vázy, sošky, medaile převážně z tvz. darů Národnímu divadlu přibližně z let 1950 – 1989.

Spisový archiv zaměstnanců Národního divadla a částečně Státní opery Praha a fond korespondence:

Osobní korespondence je v převážné míře úředního charakteru.