Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Archiv Národního divadla v Praze

Korespondenční a oficiální adresa
Archiv Národního divadla
Ostrovní 1
112 30 Praha 1

Adresa sídla Archivu Národního divadla
Anenský areál
Anenské nám. 2
Praha 1

Tel:
224 902 600 – Josefina Panenková, vedoucí (fondy personální, věcné, inscenací)
224 902 601 – Marie Hradecká, archivářka (fondy personální, věcné, inscenací, zájezdů)
224 902 604 – MgA. Andrea Kunešová, archivářka (fond fotografií a výtvarných návrhů)
224 902 554 – PhDr. Tomáš Vrbka, archivář (Státní opera Praha, Velká opera 5. května, Nové německé divadlo)
224 902 602 – Jana Strnadová (knihovnice)

e-mail:
j.panenkova@narodni-divadlo.cz
m.hradecka@narodni-divadlo.cz
a.kunesova@narodni-divadlo.cz
t.vrbka@narodni-divadlo.cz
j.strnadova@narodni-divadlo.cz

web:

www.narodni-divadlo.cz
http://archiv.narodni-divadlo.cz

www.archivNDknihovna.cz

Pro veřejnost je archiv otevřen každé pondělí a čtvrtek 9.00–17.30 hod.

Sbírkové fondy

Fond knižní: cca 36 000 ks.

Složení: teatrologická, uměnovědná, populárně-naučná literatura, výtvarné publikace, beletrie budovaná s ohledem na divadelní činnost autorů, divadelní a uměnovědné časopisy. Nejcennější je fond divadelních her (cca 10 000 ks) včetně rukopisných a strojopisných.

Fond fotografií: cca 82 000 ks.

Složení: fotografie z inscenací ND, civilní fotografie uměleckých pracovníků, fotografie divadelních budov, fotografie ze zájezdů ND.

Fond scénických a kostýmních návrhů: cca 4 000 ks.

Zastoupeni tito výtvarníci: N. Benois, C. Bouda, Brioschi-Burghardt-Kautský, V. H. Bruner, J. Čapek, P. Dillinger, A. Edel, F. Emler, B. Feuerstein, O. Filipi, J. Frejka, J. M. Gottlieb, A. Heythum, V. J. Hnízdo, A. Hofman, L. Hradský, A. V. Hrstka, E. Chvalovský, J. Jelínek (cca 1000 ks), V. Kašlík, O. Kerhart, J. Kroha, J. Kropáček, L. Kubeš, F. Kysela, J. Lada, A. Ladová, K. Liška, L. Mandaus, P. Matásek, O. Mrkvička, F. Muzika, J. Novák, V. Oliva, A. Paderlík, M. Pokorný, R. Polák, E. Prampolini, Z. Rossmann, Z. Rykr, J. Skalický, Z. Sklenář, J. Sládek, L. Sutnar, K. Svolinský, J. Šálek, K. Šimůnek, K. Štapfer, M. Štěpánek, J. Šváb, F. Tichý, J. Trnka, F. Tröster, Z. Tůma, K. Vaca, M. Urvancov, V. Vích, J. Vopršal, A. Wachsmann, A. Wenig, J. Wenig, F. Zelenka, J. Zrzavý.

Fond divadelních cedulí a plakátů:

Svázané konvoluty divadelních cedulí ND od roku 1883 do současnosti – chronologie, od roku 1945 též tématicky uspořádané. Písmové a výtvarné plakáty vztahující se k repertoáru ND.

Fond výstřižkový:

Výstřižky k inscenacím, jednotlivcům, zájezdům a věcná tématika.

Fond pozůstalostí:

Pozůstalosti či části pozůstalostí V. Bednáře, L. Boháče, R. Brocka, M. Budíkové, E. Herrmannové, V. Chramostové (osobní archiv z roku 2010, pozůstalost z roku 2020), J. Konstantina, J. Marvana, R. Maturové, A. Nedošínské, L. Peška, M. Pokorného, J. Průchy, J. Skalického, Š. Štěpánové, H. Theina, B. Waleské, Vil. Zítka.

Spisový archiv zaměstnanců Národního divadla a částečně Státní opery a fond korespondence:

Osobní korespondence je v převážné míře úředního charakteru.