Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Archiv Národního divadla v Brně

Archiv – umělecká dokumentace
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11, 657 70 Brno

tel.: 542 158 133, 542 158 276
e-mail: novakova@ndbrno.cz
web: www.ndbrno.cz

Archiv je veřejnosti přístupný v pracovních dnech v době od 9 do 15 hod. (z technických důvodů po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě).

         Divadelní archiv byl veden od počátku 20. let 20. století, při bombardování Brna v roce 1944 však shořel. Obnoven byl v roce 1958 – od té doby je řádně veden a doplňován jak současnými materiály tak materiály dokumentujícími starší období umělecké činnosti NDB do r. 1944, resp. 1958.

         Dokumenty archivu – umělecké dokumentace NDB jsou rozděleny do skupin řady předmětové a osobní.

Skupiny řady předmětové:

Premiéry – dokumentace k inscenacím NDB od r. 1954: ke každé inscenaci fotografie, kontakty, programy, výstřižky, případně křestní listy, plakáty, premiérové pozvánky (1563 hesel)

Zvláštní řada premiér – dokumentace k inscenacím NDB do r. 1954 (5 hesel: divadelní cedule do r. 1941, programy Českého lidového divadla, programy z let 1945-54, výstřižky do r. 1954, fotografie do r. 1954)

Budovy – materiál vztahující se k budovám, jež provozuje nebo provozovalo NDB (8 hesel: divadlo na Veveří, divadlo na Výstavišti, divadlo na Lidické, Reduta, Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo, administrativní a hospodářské budovy): fotografie, výstřižky, plánky divadel

Koncerty – koncerty pořádané Národním divadlem Brno; dokumentace vedena od r. 1958: křestní listy, programy, fotografie, výstřižky (205 hesel)

Festivaly – materiál k festivalům pořádaným nebo spolupořádaným Národním divadlem Brno; dokumentace vedena od r. 1958: programy, fotografie, výstřižky (98 hesel)

Zahraniční zájezdy A – zájezdy souborů Národního divadla Brno do zahraničí; dokumentace vedena od r. 1958: vyhlášky, propagační materiály, programy, výstřižky (236 hesel)

Zahraniční zájezdy B – pohostinská vystoupení zahraničních divadel a souborů v budovách NDB; dokumentace vedena od r. 1947: programy, plakáty, výstřižky (154 hesel)

Soubory fotografií (4 hesla: Minařík, Skácelová, Rybička, Rossi)

Divadelní časopisy – vyvázané ročníky divadelního časopisu od r. 1920 (7 hesel: Divadelní šepty, Divadelní list, Program – Čtrnáctideník pro kulturní politiku a umění, Před oponou, Státní divadlo, Program, Aplaus)

Knihy zkoušek a představení – svazky od r. 1921

Menší předmětové skupiny: Výstavy v budovách NDB, Slavnostní představení, Divadelní výročí, Státní návštěvy – dokumentace vedena od r. 1958; fotografie, programy, plakátky, výstřižky

Uzavřené skupiny: Družby (10 hesel)

Skupiny řady osobní:

Osobní hesla – fotografie, výstřižky, písemnosti, nahrávky, brožury, odkazy ad. vztahující se k sólistům, významným členům a hostům NDB od r. 1884 (cca 3500 hesel; převážná část od poloviny 20. století)

Pozůstalosti – části pozůstalostí I.V. Psoty, M. Pavlíkové, Z. Kroupy, Z. Kampfa, V. Fialové (5 hesel)

Roční přírůstky čítají cca 80 hesel, a to zejména ve skupinách Premiér, Koncertů, Festivalů, Zahraničních zájezdů a Osobních hesel. Současné dokumenty jsou získávány odpisem z prodejního stavu NDB ve prospěch archivu pro dokumentační a studijní účely, starší dokumenty převážně formou darů. Archiv nedisponuje částkou vyčleněnou na nákup archiválií.

Počty hesel jsou platné k datu 11.3.2008.