Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Archiv Městských divadel pražských

Městská divadla pražská – archiv

V Jámě 1
110 00 Praha 1

telefon: 222 996 118
mobil: +420 728 034 127

Kontaktní osoba: Justina Kašparová justina.kasparova@m-d-p.cz
Skype me: justina.kasparova
Internet: http://www.mestskadivadlaprazska.cz

Otevírací doba pro veřejnost:
Pondělí 10:00 – 12:00
Čtvrtek 14.00 – 16.00
Mimo úřední hodiny je archiv v provozu každé pondělí a úterý od 9:00 do 17:30 hod.
Přístup do archivu (včetně úředních hodin) je možný po předchozí domluvě (možno i telefonicky).
Výpůjčky všech materiálů lze uskutečnit pouze prezenčně a v úředních hodinách.
Ceník služeb archivu pro veřejnost odpovídá běžným cenám v podobných institucích.

Charakteristika
Archiv Městských divadel pražských existuje již od doby jejich založení v roce 1950. V současné době je jeho hlavním úkolem zajišťovat materiály pro interní pracovníky obou divadel (Divadlo Abc, Divadlo Rokoko)a pro zájemce z řad individuálních badatelů. Archiv opatruje a systematizuje starší materiály, dále získává, shromažďuje a třídí materiály nové.

Fondy 
Archiv je tvořen ze tří velkých celků – knihovny (čítá přes 700 svazků odborné literatury a beletrie), divadelních textů a rukopisů (přes 3000 položek) a dokumentace (zahrnuje fotodokumentaci inscenací hraných v MDP od roku 1950 do současnosti, dále veškeré tiskoviny vydané Městskými divadly a nebo tiskoviny vydané mimo divadla, ale vztahující se k jejich činnosti nebo k činnosti jejich zaměstnanců.

Knihovní jednotky jsou tematicky velmi různorodé (divadelní teorie a historiografie, dějiny výtvarného umění, memoáry význačných osobností společensko-vědních oblastí, populárně naučné publikace z oblasti vědy a techniky, také beletrie a poezie apod.).

Prostor věnovaný divadelním textům zahrnuje scénáře, rukopisy a dramatické texty vydávané Dilií.

Dokumentace se v MDP dělí dále na fotodokumentaci inscenací a autorit a bibliografii inscenací a autorit.

Od sezóny 2006/2007 nahradila MDP výstřižkovou službu monitoringem médií Newton.