Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Archiv Činoherního klubu

Činoherní klub o.p.s.
Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1

telefon: +420 296 222 125, linka 104
mobil: +420 721 54 79 89, +420 602 46 23 90

Kontaktní osoby:
Petra Honsová, petrahonsova@email.cz
Radvan Pácl, radvan.pacl@cinoherniklub.cz
Internet: http://www.cinoherniklub.cz

Otevírací doba pro veřejnost:
po předchozí domluvě (možno i telefonicky)

Charakteristika 
Archiv Činoherního klubu shromažďuje, opatruje a systematizuje dochované dokumenty od vzniku divadla v roce 1965. Zajišťuje materiály pro interní potřebu divadla i pro studijní a publikační a vědecké účely individuálních badatelů. Získává, třídí a uchovává nové dokumenty.

Fondy 
Archiv tvoří inscenované divadelní texty a dokumentace, která zahrnuje fotodokumentaci inscenací, dochované audio- a videozáznamy, tiskoviny vydané Činoherním klubem a tiskoviny vztahující se k činnosti Činoherního klubu a jeho osobností.