EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Mezinárodní organizace SIBMAS byla založena v roce 1954. Cílem organizace je podporovat stálými mezinárodními kontakty mezi knihovnami, specializovanými muzei a specializovanými dokumentačními a informačními středisky výměnu praktických i teoretických zkušeností, koordinovat akce svých členů a umožňovat výměny mezi nimi. Každé dva roky pořádá organizace odborné kongresy, jejichž tématy jsou problémy daného oboru.

Národní středisko SIBMAS: http://sibmas.idu.cz
SIBMAS International: http://www.sibmas.org/

Národní středisko SIBMAS

Ustavující schůze národního střediska SIBMAS se konala 8. 6. 1993 v Divadelním ústavu v Praze. V souladu s posláním mezinárodní organizace SIBMAS sdružuje toto středisko české, moravské a slezské knihovny s divadelními fondy, muzea s divadelními sbírkami, archivy divadel a knihovny odborných škol. Hlavním cílem je výměna praktických i teoretických informací ze všech oblastí práce jednotlivých členů a spolupráce v rámci národních i nadnárodních projektů. Národní středisko v neposlední řadě plní funkci vědecké oborové základny v oblasti teatrologie v nejširším slova smyslu.

Zasedání národního střediska SIBMAS probíhá zpravidla 2x ročně – na jaře a na podzim. Z každého zasedání je vyhotoven podrobný zápis, který shrnuje obsah jednání i řešené úkoly.

Funkci sekretariátu národního střediska v rámci mezinárodních vztahů plní Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1. Sekretářem národního střediska je Helena Hantáková. Prezidentem národního střediska Sibmas byla v roce 2011 zvolena Sylva Pracná.

 


 

Aktuality