Zápisy ze zasedání

1 2 3 »

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 9. 11. 2017 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Více informací
14.11.2017

Zápis ze zasedání národního střediska SIBMAS 27. 4. 2017 v Divadelním oddělení Národního muzea v Praze

Více informací
2.5.2017

Podzimní setkání SIBMAS proběhlo 6. 10. 2016 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Více informací
7.10.2016

Dne 5. 5. 2016 se uskutečnilo zasedání národního střediska SIBMAS v Moravském zemském muzeu v Brně. Účastníci setkáni též zhlédli výstavu Vějíř loutek dálného orientu / Asijské loutky ze sbírky Helgy Brehme – Theater am Faden, Stuttgart.

Více informací
17.5.2016

Podzimní setkání národního střediska SIBMAS se uskutečnilo 15. října 2015 v Městské knihovně v Praze.

Více informací
21.10.2015

Jarní zasedání národního střediska SIBMAS proběhlo 9. 4. 2015 v knihovně Divadelního ústavu v Praze.

Více informací
21.4.2015

Podzimní setkání národního střediska SIBMAS se konalo v knihovně NIPOS

Více informací
20.10.2014

Zápis ze zasedání národního střediska SIBMAS 24. 4. 2014

Více informací
30.4.2014

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 10. 10. 2013 v knihovně JAMU v Brně

Více informací
15.10.2013

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 11. 4. 2013 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Více informací
18.4.2013
1 2 3 »