SIBMAS

Mezinárodní organizace SIBMAS byla založena v roce 1954. Cílem organizace je podporovat stálými mezinárodními kontakty mezi knihovnami, specializovanými muzei a specializovanými dokumentačními a informačními středisky výměnu praktických i teoretických zkušeností, koordinovat akce svých členů a umožňovat výměny mezi nimi. Každé dva roky pořádá organizace odborné kongresy, jejichž tématy jsou problémy daného oboru.

Národní středisko SIBMAS: http://sibmas.idu.cz/cs/
SIBMAS International: http://www.sibmas.org/

 

Národní středisko SIBMAS

Ustavující schůze národního střediska SIBMAS se konala 8. 6. 1993 v Divadelním ústavu v Praze. V souladu s posláním mezinárodní organizace SIBMAS sdružuje toto středisko české, moravské a slezské knihovny s divadelními fondy, muzea s divadelními sbírkami, archivy divadel a knihovny odborných škol. Hlavním cílem je výměna praktických i teoretických informací ze všech oblastí práce jednotlivých členů a spolupráce v rámci národních i nadnárodních projektů. Národní středisko v neposlední řadě plní funkci vědecké oborové základny v oblasti teatrologie v nejširším slova smyslu.

Zasedání národního střediska SIBMAS probíhá zpravidla 2x ročně - na jaře a na podzim. Z každého zasedání je vyhotoven podrobný zápis, který shrnuje obsah jednání i řešené úkoly.

Funkci sekretariátu národního střediska v rámci mezinárodních vztahů plní Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1. Sekretářem národního střediska je Helena Hantáková. Prezidentem národního střediska Sibmas byla v roce 2011 zvolena Sylva Pracná.

Novinky z SIBMAS

Pozvánka na Purpurový čtvrtek s Barborou Kodetovou, který se uskuteční 18. 5. 2017 od 18 hod. v Ústřední knihovně MKP.

Více informací
26.4.2017

Ve dnech 30. 4. – 1. 5. 2017 uvede Dejvické divadlo dvě své divadelní hry v berlínském Deutsches Theatr (Kammerspiele).

Více informací
2.3.2017

Zápis z mezinárodního kongresu SIBMAS, který se konal 30. 5. - 4. 6. 2016 v Kodani

Více informací
7.10.2016

Další aktuality