SIBMAS

Mezinárodní organizace SIBMAS byla založena v roce 1954. Cílem organizace je podporovat stálými mezinárodními kontakty mezi knihovnami, specializovanými muzei a specializovanými dokumentačními a informačními středisky výměnu praktických i teoretických zkušeností, koordinovat akce svých členů a umožňovat výměny mezi nimi. Každé dva roky pořádá organizace odborné kongresy, jejichž tématy jsou problémy daného oboru.

Národní středisko SIBMAS: http://sibmas.idu.cz/cs/
SIBMAS International: http://www.sibmas.org/

 

Národní středisko SIBMAS

Ustavující schůze národního střediska SIBMAS se konala 8. 6. 1993 v Divadelním ústavu v Praze. V souladu s posláním mezinárodní organizace SIBMAS sdružuje toto středisko české, moravské a slezské knihovny s divadelními fondy, muzea s divadelními sbírkami, archivy divadel a knihovny odborných škol. Hlavním cílem je výměna praktických i teoretických informací ze všech oblastí práce jednotlivých členů a spolupráce v rámci národních i nadnárodních projektů. Národní středisko v neposlední řadě plní funkci vědecké oborové základny v oblasti teatrologie v nejširším slova smyslu.

Zasedání národního střediska SIBMAS probíhá zpravidla 2x ročně - na jaře a na podzim. Z každého zasedání je vyhotoven podrobný zápis, který shrnuje obsah jednání i řešené úkoly.

Funkci sekretariátu národního střediska v rámci mezinárodních vztahů plní Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1. Sekretářem národního střediska je Helena Hantáková. Prezidentem národního střediska Sibmas byla v roce 2011 zvolena Sylva Pracná.

Novinky z SIBMAS

Výstava k 80. výročí narození Václava Havla se koná od 3. 10. do 7. 11. 2016 v centrální hale ústřední knihovny Městské knihovny v Praze

Více informací
22.9.2016

Moravské zemské muzeum zve na výstavu František Vítek a Věra Říčařová ­– Jeden život. Vernisáž se uskuteční 11. října 2016.

Více informací
21.9.2016

Dne 5. 5. 2016 se uskutečnilo zasedání národního střediska SIBMAS v Moravském zemském muzeu v Brně. Účastníci setkáni též zhlédli výstavu Vějíř loutek dálného orientu / Asijské loutky ze sbírky Helgy Brehme – Theater am Faden, Stuttgart.

Více informací
17.5.2016

Další aktuality